Paypal or Credit Card
We accept cryptocurrencyLưu Ý:
- Ví này chỉ nhận được Coin/Token của mạng ETH, BSC,Polygon.
- Token các hệ khác xin quý Phật Tử vui lòng chuyển đổi trước khi gửi.
- Hoặc liên hệ với Ban Quản Trị qua email phapthihoi@gmail.com để Ban Quản Trị cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.

Ngân hàng Việt Nam


Cost estimates


  • $100: Phí Thuê Máy chủ (Server Fee)
  • $50: Kinh/Sách cho mỗi Tu Sĩ trong 3 tháng (Sutras/Buddha books for each Monks/Nuns studying at Buddha schools in 3 months)
  • $100: Kinh/Sách cho mỗi đạo tràng trong 1 năm (Sutras/Buddha books for 1 Pagoda in 12 Months)
  • $500: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 3 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 3 months)
  • $1,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 6 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 6 months)
  • $2,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 1 năm (Books for 1 class at Buddha schools in 12 months)