---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thuyết Pháp Ngũ Phước Đức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 說法五福德 (Hiền Giả Ngũ Phước Đức Kinh)
Một, Trường Thọ. Đời trước khi nói pháp, ngôn ngữ ở đầu, ở giữa, ở cuối, tất cả đều tốt lành. Nếu có người hiếu sát, vì được nghe pháp, mà có thể ngừng giết hại. Đó là lý do đời này được phước đức và sống lâu. (Ngôn ngữ đầu, giữa và sau là trong một kinh Phật gồm có ba phần: Phần tựa, phần chánh tông và phần lưu thông)
Hai, Đa Tài. Đời trước khi nói pháp, ngôn ngữ đầu, giữa, cuối, dạy người Bố Thí. Nếu có người trộm cắp nghe pháp không còn trộm cắp mà còn Bố Thí. Vì lý do đó, đời này được nhiều tiền của, phước đức.
Ba, Đoan Chánh Vô Tỉ. Đời trước khi nói pháp, ngôn ngữ đầu, giữa và cuối đều theo đúng chánh pháp, khiến cho người nghe được an vui, hòa hợp, nhan sắc vui tưõi, nước da hồng hào, sáng bóng. Vì lý do đó, đời này đẹp đẽ, phước đức, không ai sánh bằng.
Bốn, Danh Dự Viễn Văn. Đời trước, khi nói pháp, ngôn ngữ đầu, giữa, cuối, đem việc tốt lành đến cho người, khiến cho người nghe pháp trở về tôn kính Tam Bảo, mỗi lúc một đông. Đó là lý do danh dự, phước đức vang xa.
Năm, Thông Minh Đại Trí. Đời trước, khi nói pháp, ngôn ngữ đầu, giữa, cuối giảng giải kỹ lýỡng, khiến cho người nghe, trí huệ nhiệm mầu, thông hiểu. Đó là lý do đời này thông minh, phước đức.

Danh sách Kinh-Sách cần trợ duyên ấn tống

1 Tủ chứa kinh nhôm giả gỗ C1,76xD1,08xR0,48,kính 8 ly:       Phật Học Phổ Thông - HT Thiện Hoa: 120       Kinh Đại Bát Nhã - HT Trí Nghiêm: 1000       Kinh Pháp Hoa - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Lăng Nghiêm - HT Duy Lực: 1000       Kinh Niết Bàn - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Hoa Nghiêm - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Vô Lượng Thọ - HT Trí Tịnh: 1000       Kinh Viên Giác - HT Trí Tịnh: 1000        :        :       :        :       

Pháp Ngữ
Như cá quăng lên bờ,
Vất ra ngoài thủy giới;
Tâm này vùng vẫy mạnh,
Hãy đoạn thế lực Ma.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 45,543 pháp âm và 4,129 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 122,250 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 240, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,154 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Vĩnh Hữu
Lượt truy cập 5,298,099